دانلود رایگان تحلیل مودال پره های ردیف اول و دوم توربین گازی سولار به روش اجزا محدود جهت تغییر جنس پره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل مودال پره های ردیف اول و دوم توربین گازی سولار به روش اجزا محدود جهت تغییر جنس پره :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

دراین تحقیق تغییر جنس پره های قسمت GP ناحیه داغ توربین گازی سولار سترن ازسوپرالیاژ MAR-M-421 به IN738 مورد بررسی قرارگرفته است باتوجه به اینکه تغییر جنس پره ممکن است موجب تغییر دررفتارارتعاشی آن گردد ضمن بیان برخی معادلات حاکم تغییرات فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای پره با استفاده ازشبیه سازی اجزا محدود درنرم افزار اباکوس موردمطالعه قرار گرفته و دیاگرام کمپل درشرایط کاری برای هردونوع جنس رسم ومقایسه گردید مقایسات نشان داد که تغییر جنس پره ها تغییر قابل توجهی برشرایط ارتعاشی پره ها نداشته است بطوریکه شرایط کاری پره ها درمحدوده امن قراردارد

لینک کمکی