دانلود رایگان تحلیل رفتار ورق ساندویچی محدود با رویه کامپوزیتی متقارن و تکیه گاههای گیردار تحت بار عرضی یکنواخت با استفاده از روش ریتز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل رفتار ورق ساندویچی محدود با رویه کامپوزیتی متقارن و تکیه گاههای گیردار تحت بار عرضی یکنواخت با استفاده از روش ریتز :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله رفتار ورق ساندویچی شکلی با ابعاد محدود و از نوع ارتوتروپیک با آرایش متقارن در روکش ها و هسته مورد بررسی قرار می گیرد. این ورق بگونه ای مهار شده است که کلیه لبه های آن برروی تکیه گاه گیردار قرار دارد. ورق تحت تاثیر بارعرضی یکنواختی قرار گرفته است که منجر به خیزی در راستای بار اعمالی می گردد. تئوری کمترین میزان انرژی پتانسیل بهمراه روش ریتز برای تحلیلرفتار چنین ورق ساندویچی تحت بارگذاری عرضی ارائه شده است. در این تئوری, با فرض مستوی ماندن صفحات, قبل و بعد از بارگذاری, و همچنین فرضیات کیرشهف برای کلیه اجزای سازه ساندویچی, روابطرویه ها و هسته نوشته شده است. پس از ارائه فرمول بندی, معادلات با استفاده از اصل مینیمم انرژی پتانسیل استخراج و حل می گردد. به منظور ارائه یک مثال با استفاده از این تئوری, نتایج مربوط به بارگذاریبرای یک ورق ساندویچی محاسبه گردید. مقایسه نتایج حاصل از حل تحلیلی با نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که تئوری ارائه شده پیش بینی بسیار خوبی از رفتار ورق ساندویچی را ارائه میکند.همچنین مشاهده شد که برای ورقی با ابعاد 222 در 922 میلیمتر بیشترین خیز در نقطه میانی ورق رخ میدهد که این نتیجه با میزان حاصل از رابطه استخراج شده کمتر از 3درصد اختلاف داشته و محاسبات را تایید می نماید.

لینک کمکی