دانلود رایگان تحلیل تنش و پیش بینی عمرخزشی تیغه متحرک ردیف اول توربین گازی سولار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل تنش و پیش بینی عمرخزشی تیغه متحرک ردیف اول توربین گازی سولار :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تخمین عمر کاری قطعات داغ توربین های گازی به دلیل هزینه ی تولید بالا, محدود بودن سازندگان معتبر, پیچیدگی روش تولید و راهبردی بودن, مورد توجه صنایع و مراکز تحقیقاتی قرار دارد . درپژوهش حاضر تحلیل اجزا محدود تنشو پیش بینی عمر خزشی مقاطع بحرانی یک تیغه ی متحرک ردیف اول توربین گازی سولار ازجنس سوپرآلیاژ پایه نیکلIN738LC با استفاده از روش لارسن-میلر انجام میگردد مدل تیغه پس از اسکن سه بعدی و اصلاح نهایی درمحیط نرم افزار سالیدورکز به نرم افزار تحلیل گر اجزا محدود انسیس نسخه ی 15 و ارد شده و با اعمال میدان های دما و فشار و نیروهای گریز ازمرکز موردتحلیل کوپله حرارتی-سازه ای قرار می گیرد . از مقادیر تنش و دمای مقاطع بحرانی تعیین شده برای پیش بینی عمرخزشی آن ها بهره گرفته می شود . با انجام تحلیل ها و برهم نهی تنشهای حرارتی و تنش های ناشی از فشار سیال و نیروهای گریزمرکز مشخص گردید که گره منطبق برلبه حمله تحت تنش 147/8 مگاپاسکال و دمای 1099/2 کلوین دارای عمرخزشی 75761ساعت است نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر را می توان جهت درک رفتارعمرخزشی تیغه های متحرک توربین تحت بارگذاری دم ا, فشار ونیروهای گریز ازمرکز مورداستفاده قرارداد

لینک کمکی