دانلود رایگان مقاله افت و خیزهای گرمایی میخکوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الکتریکی ابر رساناهای گرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مقاله افت و خیزهای گرمایی میخکوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الکتریکی ابر رساناهای گرم :

در ابر رساناها رفتارهای الکتریکی با رفتارهای مغناطیسی اساسا“ به همدیگر وابسته می باشند. ما با توجه به این حقیقت آثار افت و خیزهای گرمایی, میخکوبی شار و ناهمسانگردی و بخصوص نقش این عوامل در رفتارهای مقاومت ویژه الکتریکی ابر رساناهای گرم را بررسی کرده ایم و نشان داده ایم که چگونه کوتاهتر بودن طول همدوسی, بالاتر بودن دمای بحرانی و جفت شدگی بین لایه ای ضعیف در ابررساناهای گرم آثار عوامل فوق در این ابر رساناها و ابررساناهای سرد را از همدیگر متمایز می کند. بعضی از این آثار از جمله پهن شدگی زیاد گذار مقاومتی با افزایش میدان, اختلاف رفتارهای مقاومتی ابررساناهای گرم , کاهش سریع چگالی جریان بحرانی با افزایش دما, مکانیزمهای ذاتی و میکروسکوپی میخکوبی, واهلش مغناطیسی و خط برگشت ناپذیری را بر اساس تئوری خزش شار اندرسون – کیم توضیح داده ایم. همچنین بعضی از محدودیتها و

نتایج نادرست این تئوری را مطرح کرده و با معرفی فازها و رژیمهای ابررسانایی و گذارها یا گذارهای بین آنها سعی در توجیه بهتر نتایج نموده ایم. توضیح داده ایم که نظم بلند برد کریستالی شبکه
گرداب در مقابل میخکوبی کتره ای ناپایدار است و در نتیجه در سیستمهای واقعی, فاز شبکه گرداب جای خود را به فاز شیشه گرداب می دهد. فاز شیشه گرداب مانند فاز مایسنر و فاز شبکه گرداب, دارای نظم بلند برد غیر قطری در نقشی که گردابهای میخکوب شده تعیین می کنند می باشد. چون سد انرژی بین حالتهای شبه پایدار مختلف زیاد است مقاومت ویژه این فاز در حد جریانهای پایین تقریبا“ صفر می باشد. افت و خیزهای گرمایی باعث ذوب شبکه یا شیشه گرداب و گذار به فاز مایع گرداب می شود. در فاز مایع گرداب اگر چه ساختار شار, ساختار کاملا“ نامنظمی است هنوز یک تمایل موضعی برای جفت شدگی الکترونها وجود دارد و میدان جفت ساز طول همدوسی قابل توجهی را دارا می باشد. در این فاز چون سد انرژی بین آرایشهای
مختلف ساختار شار کم است مقاومت ویژه حتی در حد شدت جریانهای پائین صفر نمی باشد.

رفتار خزشی آلیاژ آلومینیوم SS70 که از آلیاژهای سری 7XXX بوده و به روش ریخته‌گری پاششی تهیه شده است.
این آلیاژ ازنوع آلیاژهای رسوب سخت‌شونده بوده و به همین خاطر قبل از انجام آزمایشات خزش ابتدا در دو دمای 120 و 160 درجه سانتیگراد عملیات پیر سخت کردن بر روی آن انجام شد و سختی
بیشینه حاصله در هر یک از دماهای مذکور به دست آمد. سپس این اپتیمم سختی بر روی نمونه‌های ساخته شده استاندارد آزمایش خزش از دو گروه آلیاژی SS70 (تهیه شده به روش ریخته‌گری پاششی) و 7075 (تهیه شده به روش ریخته‌گری سنتی) اعمال گشته و آنها را تحت آزمایش خزش قرار دادیم. آزمایش خزش در دو دمای 120 و 170 درجه سانتیگراد و تنش‌های 200 و 280 و 360 مگاپاسکال
انجام شدند. یکی از اهداف این تحقیق محاسبه و بدست آوردن مقاد n

(توان تنشی) و Q (انرژی محرکه خزشی) برای هر دو گروه آلیاژی مورد بجث بود. با توجه به مقادیر به دست آمده n و Q می‌توان مکانیزم خزشی جاکم بر محدوده دمایی و تنش اعمالی را پیش‌بینی کرد. این آزمایشات نشان دادند که آلیاژهای سری 7XXX آلومینیوم تهیه شده به روش ریخته‌گری پاششی مقاومت بسیار بالایی در برابر خزش از خود نشان می‌دهند. بنابریان خواص مکانیکی و از آن جمله مقاومت خزشی خوب این آلیاژهای جدید آلومینیوم (SS70) افق‌های روشنی را برای استفاده از آنها در صنعت و به خصوص صنایع هوا – فضا نشان می‌دهند.

رفتار خزش در جوشهای مقاومتی نقطه‌ای
رفتار خزش در جوشهای مقاومتی نقطه‌ای با استفاده از روش اجزا محدود مدلهای مختلفی برای جوش مقاومتی مد نظر قرار گرفته که
شامل موارد زیر است : 1) مدل جوش مقاومتی با استفاده از المانهای حجمی تحت بارگذاریهای کششی, جدایشی و صلیبی. 2) مدل جوش مقاومتی با استفاده از المانهای تیر پره‌ای در محیط جوش و اتصال دو

صفحه با یک لینک صلب در مرکز جوش تحت بارگذاریهای عنوان شده فوق. 3) مدل جوش مقاومتی با استفاده از المانهای تیر پره‌ای در محیط جوش و اتصال دو صفحه با لینکهای صلبی که محیط جوش را در صفحه بالائی به محیط جوش در صفحه پائینی متصل می‌نمایند, تحت بارگذاریهای عنوان شده. رفتار خزش و تنش در نواحی مختلف پیرامون جوش نقطه‌ای و دور از جوش , تحت بارگذاریها و شرایط مختلف , مورد بررسی قرار گرفته است . برای مدل کردن رفتار خزشی ماده از مدل بیلی – نورتن, به همراه قانون جریان خزش استفاده شده است . همچنین در این تحقیق, روشهای مختلفی که برای آنالیز الاستیک – پلاستیک قطعات ناچدار بر معیار کرنش محلی پایه‌ریزی شده‌اند. بررسی شده و صحت این روشها براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق, مورد بحث قرار گرفته است . شایان ذکر است که در این تحقیق از اثرات منطقه تحت تاثیر حرارت جوشکاری, صرف نظر شده است زیرا هدف اصلی بررسی مدلهای مختلف جوش

مقاومتی در شرایط خزش و مقایسه آن با مدلهای جوش مقاومتی در رفتارهای الاستیک و پلاستیک می‌باشد که قبلا توسط محققین دیگر
بررسی شده است . همچنین بررسی روابط عددی ذکر شده و تعمیم این روابط برای شرایط خزش .

لینک کمکی