دانلود رایگان مقاله دی اکسید کربن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مقاله دی اکسید کربن :

دی اکسید کربن:

اگر گیاهان در محیطی که می تواند دی اکسید کربن استفاده شود, پرورش می یابند, باید حدود ppm1000-800 , دی اکسید کربن در زمان رشد رویشی گیاه در گلخانه استفاده شود.

تغذیه:
Kofranek و Luni در سال 1975 احتیاجات تغذیه ای منحصر به فردی را برای آزالیاها ارائه کرده اند. گیاهان بایه در محیط کمی اسیدی رشد کنند, آنها احتیاج به مواد غذایی کمی دارند, ریشه آنها به آسانی در شرایط زیاد بودن EC خسارت می بیند. لارسون در سال 1992 توصیه کرده که ppm315 ازت از یک کود قابل حل 7-7-21 , هریک یا دو هفته یکبار استفاده شود.
توصیفات متفاوتی از نقص های تغذیه ای ارائه شده است.

بستر:
آزالیاها معمولا دریک محیط کشت صد درصد خزه, با PH به طور متوسط 5/5-5/4 رشد می نمایند.

کنترل ارتفاع:
B-nine , Cycocel , Bonzi و Sumagic برای کنترل رشد طولی میانگره استفاده شده اند.
B-nine به صورت اسپری برگی و به میزان ppm3500-2500 استفاده شده, سایکوسل نیز به صورت محلول پاشی و به میزان ppm2500 استفاده شده, که در مرحله دوم, نصف میزان هفته اول و برای جلوگیری از کلروز برگ به کار رفته است.

Bonzi به میزان ppm25 و معمولا یک مرتبه و به تنهایی استفاده شده, مقادیر مصرفی با توجه به رقم, موقعیت و محل تولید, تغییر می کند.
همه تنظیم کننده های رشد, آغازش جوانه های گل را در روزهای کوتاه تحت تاثیر قرار داده, گلدهی را به صورت یکنواخت افزایش داده, تعداد جوانه های گل تشکیل شده در جوانه خوشه گل انتهایی را افزایش می دهند.
Adriansen یادآور شده که وقفه اول, هم چنین در کنترل رشد طولی ساقه موثر بوده است.

فاصله کاشت:
گیاهان برگی باید به طور مناسبی از یکدیگر فاصله داشته باشند, تا حداکثر نور را اشته باشند. هرس کردن گیاهان قبل از رشد کافی, یکی از دلایل تشکیل جوانه گل ضعیف در شاخه های پایین تر و عدم تعادل در گلدهی بعد از تیمار سرما و جیبرلین است.
فاصله کاشت هم چنین برای گردش هوا, کنترل بیماریها و نفوذ کافی محلول پاشی ضروری است.
یک فاصله کاشت مناسب حداقل cm25×25 و ترجیحا cm30×30 است.

غنچه گیری و حذف جوانه ها:
تعداد جوانه های گل جداشده, اندازه نهایی گیاه را مشخص می کند. آزالیایی که در گلدان 15سانی متری یا بزرگتر تولید شده, اغلب از لاینر ها رشد می کند. این لاینرها برای تولید یک گیاه منشعب و خوب, 3بار هرس شده اند. هرس و غنچه گیری اصلی, هنوز به صورت دستی انجام می شود.
مواد شیمیایی مانندAtrimmec با میزان ppm3900 می تواند استفاده شده باشد, اما گیاهان باید به طور جداگانه باز بینی شوند و اگر نیاز باشد, مجددا با دست هرس شوند. مدت زمان هرس معمولا بین 6تا8 هفته است.معمولا 4-3 گره بر روی گیاه باقی گذاشته و10-5/7 سانتی متر از شاخه قطع شده است. این شاخه ها می توانند هرس شده و به عنوان قلمه مورد استفاده قرار گیرند.

مراقبت:
هیچ مراقبتی غیر از درخت آرایی و کاربرد قیم نیاز نیست.

برنامه ریزی و زمان بندی:
آزالیاها اساسا در طول سال قابل برداشت هستند, که این کار به وسیله تغییراتی در فتو پریود انجام می شود. گیاهان جوانه دار شده به مدت 6تا8 ماه و در دمای 3-2 درجه سانتیگراد در انبار نگهداری می شوند. در طی انبارداری بستر ریشه باید مرطوب نگه داشته شود. تولید از یک لاینرکه به طور معمول به وسیله اغلب تولید کنندگان غیر متخصص صورت می گیرد, یک سال به طول می انجامد.
طول زمان تولید, از کاشت یک لاینر در گلدان, تا زمان اولین فروش, از یک گلدان 15 سانتی متری,7 ماه می باشد. گلدان های کوچک 5/7-5 سانتی متری, برای;;.. و ایجاد رنگبندی در سبدها مفید است.

حشرات:
یک لیست کامل از حشرات, کرم های ریز و نماتدها به وسیله Steru ارائه شده است. ساس ها, تریپسها, مینوزهای برگی, عنکبوت ها, کرم های حلقوی و چندین گونه از نماتدها بر روی آزالیاها دیده می شود. آگاهی, سیستم زهکشی و تیمارهای شیمیایی, همه برای کنترل این آفات ضروری است.

بیماریها:
چندین بیماری میتواند سبب ایجاد مسائل جدی در طول دوره تولید, انبارداری خنک و فورسینگ شوند. در انبار Botrytis می تواند بر روی جوانه های گل تاثیر گذاشته, یا باعث باز شدن گلها شود. تهویه به طور مداوم لازم است. مهمترین بیماری Cylindrocladium است که سیستمیک بوده و باعث پژمردگی, زوال و لکه برگی نکروتیک در طول یک مرحله از تولید می شود. پوسیدگی فیتوفترایی می تواندیک مسئله مهم باشد, که علائم بیان شده و زوال تدریجی در گیاه رخ می دهد.
Phomopsis و Rhizoctonia نیز به وسیله Aycock و Daughtry لیست شده اند.
اشاره شده که لکه برگی زیادی می تواند بر روی گیاهانی که در فضای باز رشد می کنند رخ دهد, که مشمولSeptoria azalea , S.solitaria و Pestalotia spp. می شود.

اختالات فیزیولوژیک:
کلروزه شدن شاخ و برگ درختان در اثر PH بالا یا قلیایی معمول است. عدم یکنواختی گلدهی می تواند در نتیجه کشت گیاهان با جوانه های گل نارس در سرما, یا دیگر تیمارهای رفع رکود باشد. اگر تیمارهای رفع رکود کافی نباشد فورسینگ مشاهده می شود, یا گلدهی به صورت غیر یکنواخت صورت می گیرد. مخصوصا در شاخه های پایین تر تعداد گل ها در اثر فاصله کاشت کم یا کمبود کاهش یافته است. پیچیدگی برگ می تواند رخ دهد, اگر شدت نور در طول انبار داری خنک(10-5 درجه سانتیگراد) کافی نباشد. هم چنین پیچیدگی می تواند جدی باشد, اگر انتقال گیاهان پس از جداسازی آنها از انبار خنک تا زمانی که ریشه ها شروع به فعالیت می کنند و Root ballها گرم شده و شروع به جذب آب نمایند. برای کم کردن تنش آبی برگ و تعرق, گیاهان باید به طور مناسبی مه پاشی شده, سایه دهی موقت انجام شده و در درجه حرارت معتدل نگهداری شوند.

لینک کمکی