دانلود رایگان شناسایی چهره به روش فازی - عصبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان شناسایی چهره به روش فازی - عصبی :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

برای حل بسیاری از مسائل پیچیده نظیر شناسایی چهره, در دنیای امروز به سیستم های هوشمندی نیاز است که بتوانند ترکیبی از دانش, تکنیک ها وروشها را از منابع مختلف به کار گیرند. از جمله این سیستم های هوشمند می توان از شبکه های عصبی, منطق فازی و الگوریتم ژنتیک نام برد. تاکنون ازشبکه های عصبی به صورت گسترده در پروژه های شناسایی چهره استفاده شده است, اما از آنجا که در شبکه های عصبی آموزش شبکه امری زمان براست و از سوی دیگر نسبت به سایر روشها در شناسایی چهره دارای عملکرد ضعیف تری می باشد. به همین دلیل این مقاله ترکیب روشهای شبکه هایعصبی و منطق فازی (استنتاج تطبیقی فازی - عصبی ANFIS ), را بر روی مسائل شناسایی چهره مورد بررسی قرار داده است؛ که نتایج آزمایش ها نشانمی دهد که روش پیشنهادی بسته به نوع الگوریتم انتخابی در آموزش شبکه عصبی و توابع فازی نتایجی مطلوب تر از شبکه های عصبی و و حتینزدیکترین همسایگی (KNN) و در برخی موارد نتایجی بسیار بدتر از شبکه های عصبی در تشخیص صحیح تصاویر از خود نشان می دهد.

لینک کمکی