دانلود رایگان بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز - نیمه هادی - فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز - نیمه هادی - فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پیش بینی ما و نتایج عددی بدست آمده جذب بالا ترکیب پلاسمایی مبتنی بر آشکارساز نور فلز_نیمه هادی_فلز را که شاملفلز نانوگریتینگ و نانو ذرات فلزی تعبیه شده است را نشان می دهد. نتایج حاصل از شبیه سازی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی FDTD ,نشان می دهد با استفاده از بهینه سازی پارامترهای فلزنانوگریتینگ و نانو ذرات فلزی تعبیه شده,افزایش در میدان الکتریکی بدست آمده که منجر به افزایش جذب در مقایسه با ساختارمتعارف آشکارساز فلز_نیمه هادی_فلز است.این افزایش جذب در نتیجه توانایی نانو ذرات فلزی تعبیه شده به منظور افزایش جذبنوری و خواص پراکندگی از طریق رزنانس نور تحریک شده بوسیله هدایت الکترون ها ازنانوذرات فلزی است.

لینک کمکی