دانلود رایگان بررسی نقش "اطلاعات" در موفقیت مدیریت سبد پروژه در شرکتهای عمرانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی نقش "اطلاعات" در موفقیت مدیریت سبد پروژه در شرکتهای عمرانی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مدیریت سبد پروژه رویکردی برگرفته از دانش مدیریتپروژه میباشد, با این مضمون که در این سیستم, مدیریت بر ترکیبی از پروژهها با اهداف و شرایط خاص منظور میباشد و سطحی بالاتر از مدیریت پروژه در سازمانها تلقی میشود. گزینشپروژههای مناسب, تخصیص صحیح منابع محدود سازمان, تحقق تاکیدات بیانیه استراتژیک, هماهنگی و همافزایی در مجموعه سبد پروژههای سازمان و تامین سلامت روابط سازمانی مدیران پروژه از جمله مهمترین مبانی نظری تشکیل دهندهاین سیستم مدیریتی میباشند. با توجه به موارد فوق میتوان دریافت که این سیستم مدیریتی در صورت اجرای صحیحمیتواند انتظارات مدیریت را در یک شیوه سازمان یافته و مستمر برآورده نماید. در این پژوهش تلاش شده است به بررسی مولفه "اطلاعات" و آیتمهای آن در موفقیت مدل مدیریت سبد پروژه پرداخته شود. از این رو با استفاده از منابع علمی ومطالعات میدانی, عوامل اطلاعاتی اثرگذار در مدیریت سبد پروژه شناسایی گردیده و برای بررسی میزان تاثیر آنها در اولویت بندی سبد پروژه به صورت یک پرسشنامه در اختیار متخصصین قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی نشان داد "نحوه جمعآوری اطلاعات" در موفقیت مدیریت سبدپروژه بیشترین تاثیر را داشته و "نحوه گزارشگیری از پروژهها", "تعیین چارچوبی برای حد مقبولیتها", "نمایش و به روزداری اطلاعات" نیز در رتبههای بعدی قرار میگیرند

لینک کمکی