دانلود رایگان مسئله چنددوره ای مکان یابی - تخصیص حداکثرپوشش برای تسهیلات ظرفیت بندی شده سیارخون گیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مسئله چنددوره ای مکان یابی - تخصیص حداکثرپوشش برای تسهیلات ظرفیت بندی شده سیارخون گیری :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

نیاز به خون بصورت مداوم وجود داشته و بطورمرتب هم درحال افزایش است عدم وجود جایگزین مناسب و نیاز همیشگی به این مایع زندگی بخش سبب شده تا برنامه جمع اوری خون ازسوی اهداکنندگان و ایجادمرکزهای جمع اوری ازاهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شود برای رسیدن به این مهم هدف بررسی برنامه جمع اوری خون می باشد بطوریکه اهدا کنندگان تحت حداکثر پوشش ممکن قرارگیرند ازاین رو دراین تحقیق یک مدل برنامه ریزی پویا درحالت قطعی برای مسئله ی مکان یابی - تخصیص تسهیلات ظرفیت بندی شده سیارخون گیری با شرایط پویایی تقاضا دردوره های زمانی مختلف درطول یک افق برنامه ریزی ارایه میشود هدف کمینه ساختن هزینه کل به طوریکه حداکثر پوشش اهداکنندگان صورت گیرد می باشد مسئله پیشنهادی بصورت یک برنامه ریزی غیرخطی عددصحیح فرموله و سپس یک نسخه خطی سازی ازمدل ارایه شد همچنین نتایج نشان میدهد که نرم افزار بهینه سازی لینگو 9 برای حل مدل با ابعادکوچک کارا می باشد

لینک کمکی