دانلود رایگان سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات و فواید پیاده سازی آن درصنایع - موردمطالعاتی شرکت پتروشیمی تبریز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات و فواید پیاده سازی آن درصنایع - موردمطالعاتی شرکت پتروشیمی تبریز :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه به دلیل پیشرفت های عمده درحوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان نگهداری تجهیزات ازتوجه خاصی برخوردار شده و ازقسمت های اصلی هرسازمانی محسوب میشود دراکثرصنایع پیشروحجم بالایی ازتسهیلات وجود دارند و انجام کارنگهداری و تعمیرات با توجه به گستردگی اطلاعات مربوط به نگهداری دستگاه ها و پیچیده بودن برنامه ریزی تعمیرات کاربسیارمشکلی خواهد بود دراین قماله سعی شده تا با درنظرگرفتن شرایط شرکت پتروشیمی تبریز ابتدا روشهای نگهداری و تعمیرات موجود درآن بررسی و سپس به ارایه روشی جدید پرداخته شود بررسی طی چهارسال انجام شدها ست و نتایج حاکی ازآن است که با استقرار سیستم پیشنهادی تنها 3/6درصد ازبازرسی های ادواری نوع C واقعی و لازم بوده اند و این به معین صرفه جویی بزرگی درهزینه های نت و کاهش ازکارافتادگی خط تولید است دراین مقاله سعی شده است تا پس ازبیان مختصری ازویژگیهای سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات به کارایی آن درصنایع و توانایی رفع مشکلات موجود ازطریق آن پرداخته شود

لینک کمکی