دانلود رایگان تجزیه و تحلیل شاخص های موثر بر چابکی لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری - ISM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تجزیه و تحلیل شاخص های موثر بر چابکی لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری - ISM :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با گسترش علم و تکنولوژی و افزایش مستمر بهره وری, چرخه عمر محصول کوتاه و خواسته های مصرف کنندگان شخصی تر ومتنوع تر شده است, این امر سبب می شود تا شرکت ها با محیط های رقابتی در حال تغییر و غیر قابل پیش بینی رو برو شوند. بنابراینپاسخ سریع به رقابت در بازار به یکی از مهم ترین امور و به یک مزیت رقابتی تبدیل شده است. امروزه یکی از مهم ترین مسائل در حوزهزنجیره تامین, لجستیک معکوس است که در برگیرنده تمام عملیات مرتبط با مصرف مجدد کالا و مواد می شود. از آنجا که چابکی به یکی از مهم ترین ابزارها برای توسعه پایدار شرکت ها تبدیل شده است, دستیابی به چابکی در لجستیک معکوس امری ضروری است که موجب کاهش هزینه ها, افزایش سوددهی و رسیدگی بهتر به نیاز مشتریان می گردد. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله با مرور پیشینه تحقیق, ابتدا شاخص های موثر بر چابکی لجستیک معکوس شناسایی می شوند و سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری, تاثیر این شاخص ها بر یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت این شاخص ها رتبه بندی می شوند

لینک کمکی