دانلود رایگان بررسی پارامترهای موثر بر صافی سطح در فرآیند پرداخت کاری ساینده مغناطیسی به کمک روش طراحی آزمایشات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی پارامترهای موثر بر صافی سطح در فرآیند پرداخت کاری ساینده مغناطیسی به کمک روش طراحی آزمایشات :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه برخی ازقطعات انرژی اتمی تجهیزات پزشکی و اجزای هواپیما به یک سطح پرداخت بسیاردقیق نیازدارند درمیان آنها لوله های خلا نیمه هادی ها و ... به دلیل محدودیت شکل پرداخت کاری آنها با روش های پرداخت کالی سنتی کاری دشوار و هزینه بر است جهت پاسخگویی به این نیازها پرداخت کاری ساینده مغناطیسی Magnetic Abrasive Finishing که یکی ازفرایندهای پیشرفته ماشینکاری است رشدوتوسعه یافته است دراین مقاله اثرپارامترهای ورودی مانند گپ کاری سرعت دورانی قطعهکار و مکانیزم براده برداری به کمک طراحی ازمایشات برروی خروجی فرایند صافی سطح مورد بررسی قرارگرفته است برای انجام ازمایشها مکانیزمی طراحی و ساخته شد پس ازاجرای ازمایشات با استفاده ازنتایج بدست امده و به کمک تحلیل واریانس مدل ریاضی پیش بینی کننده میزان صافی سطح ارایه گردیده و با استفاده ازآن و بادرنظرداشتن صافی سطح مطلوب پارامترهای ورودی جهت تولید بهینه به دست امده اند همچنین نتایج ازمایشات حاکی ازاین استک ه صافی سطح بدست امده تحت شرایط گپ کاری 2میلیمتر سرعت دورانی قطعه کار 355 دوربردقیقه و استفاده ازژل الماس به میزان 50درصد بهبود یافته است

لینک کمکی