دانلود رایگان بررسی مرفولوژی میکروساختاروثبات دربرابرعوامل جوی تورهای استتاررساناباپوشش الکترولس نیکل - فسفر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی مرفولوژی میکروساختاروثبات دربرابرعوامل جوی تورهای استتاررساناباپوشش الکترولس نیکل - فسفر :
نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

دراین مقاله پوشش دهی تورهای پلی استرباپوشش های الکترولس نیکل - فسفربه منظور تولید تورهای رسانا باقابلیت کاربرد دراستتارراداری ادوات نظامی مورد بررسی قرارگرفت مقاومت سطحی مورفولوژی چسبندگی لایه فلزبه سطح ترکیب شیمیایی وپایداری دربرابر عوامل جوی ثبات دربرابر شستشو و نورخورشید پوشش ارزیابی شد باانجام پوشش دهی مقاومت سطحی توربه 7/6 اهم برسانتیمتر مربع کاهش یافت بررسی مرفولوژی پوشش و چسبندگی لایه فلز به سطح تورتوسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که ذرات نیکل بطور یکنواخت و به شکل ساختارهای گل کلمی روی سطح تور پوشش داده شده اند بررسی میکروساختارپوشش توسط توزیع انرژی طیفی اشعه ایکس حضورنیکل درساختارپوشش را اثبات نمود و درصد نیکل پوشش را 75/48درصد ارزیابی شد نتایج بررسی ثبات های شستشویی و نوری تورهای پوشش دهی شده نشان داد که پوشش انجام شده ثبات های بالایی را دربرابر شستشو و نور دارد نتایج بدست امده نشان داد تورپوشش دهی شده علاوه بررسانایی بالا دارای مزایایی چون پوششی یکنواخت و پایداردربرابر عوامل جوی می باشد

لینک کمکی