دانلود رایگان اثرتغییرات نسبت مولی آب به عامل سطحی براندازه نانوذرات آهن - کبالت درروش شیمیایی میکروامولسیون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان اثرتغییرات نسبت مولی آب به عامل سطحی براندازه نانوذرات آهن - کبالت درروش شیمیایی میکروامولسیون :
نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

نانوذرات مغناطیسی آهن - کبالت به دلیل خواص مغناطیسی بالاتردرمقایسه باسایرموادفرومغناطیس بسیارموردتوجه می باشند برای استفاده بهینه ازاین نانوذرات درکاربردهای مختلف به عنوان جاذب های امواج الکترومغناطیس یادارورسانی کنترل شکل و اندازه این نانوذرات بسیارمهم می باشد دراین پژوهش ابتدا با استفاده ازروش میکروامولسیون نانوذرات FeCo درنسبت های مولی آب به عامل سطحی متفاوتی سنتز شدند طرح پراش اشعه ایکس تشکیل نانوذرات با شبکه کریستالی bcc راتایید می کند بررسی تصاویرtem ازنمونه های سنتز شده افزایش قطرذرات را با افزایش نسبت مولی اب به عامل سطحی نشان میدهد علت کروی بودن تمامی نانوذراتی که درنسبت های متفاوت آب به عامل سطحی تولید شده اند نیزبررسی شد درانتها با استفاده ازتست vsm نشان داده شد که خواص مغناطیسی نانوذرات مغناطیسی FeCo با افزایش اندازه نانوذرات بهبود نشان میدهد

لینک کمکی