دانلود رایگان آماده سازی وخصوصیات نانوکامپوزیت پرانرژی AP/RDX/SiO2 به روش سل - ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان آماده سازی وخصوصیات نانوکامپوزیت پرانرژی AP/RDX/SiO2 به روش سل - ژل :
نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

یک نانوکامپوزیت پرانرژی به روش سل ژل اماده گردیده است که درآن بالغ بر95درصدازRDX,AP درون حفره های نانواسکلت سیلیکایی ژل قرارگرفته است سیلیکا به عنوان کریستال پرانرژی و اسکلت ژل به کاررفته است ساختاروخصوصیات نانوکامپوزیت TG/DSC ,XRD ,BET ,SEM و اندازه گیری های حساسیت به ضربه مورد بررسی قرارگرفته است ساختارکرایوژل AP/RDX/SiO2بصورت ساختاری میکرومتری باحفراتب سیارزیادنانومتری می باشد و متوسط اندازه کریستالهای AP,RDX تقریبا 200نانومتر میب اشد مساحت سطح کرایوژل AP/RDX/SiO2 36.6مترمربع برگرم می باشد انالیز های TG/DSCنشان داده است که کرایوژل SiO2 باعث افزایش تجزیه ی AP,افزایش برهمکنش بین RDX,AP می شود بامقایسه ی گرمای تجزیه ی AP/RDX/SiO2 درنسبت های جرمی متفاوت نسبت جرم اپتیمال حدود 1/10/6.5 باگرمای تجزیه ی بیشینه ی 2160.8 ژول برگرم تخمین زده شدبراساس تست های حساسیت به ضربه حساسیت کرایوژل AP/RDX/SiO2 کمتر ازاجزای پرانرژی تشکیل دهنده مخلوط بدست امده است

لینک کمکی