دانلود رایگان بررسی اثر بازدارندگی نانو ذرات سریا در پوشش سل - ژل تیتانیا اعمال شده بر روی آلیاژ منیزیم AZ31

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی اثر بازدارندگی نانو ذرات سریا در پوشش سل - ژل تیتانیا اعمال شده بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این تحقیق نقش سریا در بازدارندگی از خوردگی پوشش سل ژل سریا TiO2 ایجاد شده بر روی آلیاژ منیزیم AZ31 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها در چهار گفت C B A و d (دارای پوشش تیتانیا به ترتیب هاوی 0 M تا 0/05m سریا ) طبقه بندی شده و پس از اعمال پوشش در دمای 300 درجه سیلیسیوس عملیات حرارتی شدن. آزمون‌های پلاریزاسیون خطی و طیف سنجی امپدانس الکترا شیمیایی برای مطالعه رفتار خوردگی در محلول 3/5% NaCl به عنوان الکترولیت بر روی سطح نمونه انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آنست که حضور نانو ذرات سریا در بهترین شرایط موجب 70% بهبود مقاومت خوردگی نمونه‌ها می‌شود.

لینک کمکی