دانلود رایگان ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل - بور -کاربیدتنگستن نانو کریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل - بور -کاربیدتنگستن نانو کریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن :


تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

الکترولس نیکل- بور, کاربید تنگستن, عملیات حرارتی, سختی, مقاومت به سایش. حرارتی بر ساختار, سختی و رفتار سایشی آن بررسی شده است. به این منظور, پوشش الکترولس نیکل - بور - اعمال شد. جهت ارزیابی Ck45 کاربیدتنگستن با ضخامت 30 میکرون روی سطح نمونه هایی از جنس فولاد خواص پوشش ایجاد شده, پوشش الکترولس نیکل - بور با ضخامت یکسان ایجاد و با این پوشش مقایسه شد. سپس برخی از نمونه های پوشش داده شده تحت عملیات حرارتی به مدت یک ساعت در دمای 400 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. مشخص هیابی پوشش به کمک آنالیز پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی های حاصل توسط آزمون پین بر روی دیسک در دمای محیط و سختی صورت پذیرفت. رفتار سایشی پوشش های حاصل توسط آزمون پین بر روی دیسک در دمای محیط و سختی صورت پذیرفت. رفتار سایشی پوشش جای بگیرند و به صورت همگن در پوشش توزیع شوند. اضافه کردن ذرات Ni-B توانستهاند به خوبی در زمینه کاربید تنگستن به پوشش الکترولس نیکل - بور, باعث افزایش سختی و مقاومت به سایش پوشش گردید. همچنین عملیات حرارتی در دمای 400 درجه سانتیگراد به مدت 1 ساعت باعث ایجاد ساختار نانو کریستالی شده و بنابراین سختی و مقاومت به سایش پوشش به دلیل تغییر ساختار از آمورف به کریستالی و ایجاد فاز عملیات حرارتی شده در دمای 400 Ni-B-WC افزایش می یابد. پوشش الکترولس کامپوزیتی Ni3B سخت درجه سانتیگراد به مدت 1 ساعت بالاترین سختی و مقاومت به سایش را داشت.

لینک کمکی