دانلود رایگان ایجاد پوشش کامپوزیتی HA-Al برف آلیاژ حافظ دار نیکل - تیتانیوم با استفاده از روش الکتروفورتیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ایجاد پوشش کامپوزیتی HA-Al برف آلیاژ حافظ دار نیکل - تیتانیوم با استفاده از روش الکتروفورتیک :
نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در میان مواد و آلیاژهای مورد استفاده در پروتزهای پزشکی آلیاژهای حافظ دار نیکل - تیتانیم به دلیل کارایی بسیار بالا در بدن انسان و به عبارتی دارابودن خواص مکانیکی بالا (استحکام کششی و استحکام خستگی) پایداری شیمیایی (مقاومت خوردگی) مورد توجه خاص قرار گرفته‌اند. آزادسازی یون سمی نیکل , سیسه فعالی که هم این آلیاژ اما به دلیل بروز مشکلاتی مانند آزادسازی یون سمی نیکل وظیفه فتوایی کم سطح این آلیاژ از پوشش‌های سیستم فضایی مانند هیدروکسی آپاتیت استفاده می‌شود که با تحریک رشد استخوانی در سطح خود باعث ترمیم سریع در عارضه و سخنی می‌گردند. بدین منظور در این پژوهش پودر هیدروکسی آپاتیت HA خالص با منبع طبیعی طی عملیات آسیاب کاری پر در یک محفظه پل ایمنی و به اندازه کوچک‌تر از یک میکرومتر تهیه گردید و به همراه بود آلومینیوم Al) به صورت الکتروفورتیکی از سوسپانسیونهایی با غلظت‌های 20, 40 و 60 گرم در لیتر Al برای آلیاژ حافظ نیکل - تیتانیم رسوب داده شد. طی یک فرآیند چند مرحله‌ای عملیات حرارتی پوشش جهت ذوب و اکسیداسیون Al و تفجوشی HA در دماهای C 660 و C 850 انجام شد. بررسی دانسیته جریان عبوری از سوسپانسیون وسط پایداری و نشاندهنده پایداری مناسب سوسپانسیون تا 40 گرم در لیتر Al است نتایج حاصل از SEM نشاندن اتصال مناسب ذرات HA در خط کامپوزیتی پوشش و کاهش شدید ترک‌ها نسبت به پوشش HA خال است. آنالیز EDX XRD نیز حاکی از تشکیل یک لایه سیستم و مال و مقام به خوردگی در سطح آلیاژ و تحول اکسیداسیون Al است که عامل ولد کننده بر انقباضات عامل ولد کننده بر انقباضات است. بررسی عملکرد پوشش در محلول شبیه ساز بدن SBF) در یک مورد هفت روز, زیست تنهایی پوشش کامپوزیتی HA-Al را نشان می‌دهد.

لینک کمکی