دانلود رایگان ایجاد پوشش آلیاژی کروم- کبالت - نیکل - آهن با روش رسوب الکتروشیمیایی و بررسی ساختار و مورفولوژی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ایجاد پوشش آلیاژی کروم- کبالت - نیکل - آهن با روش رسوب الکتروشیمیایی و بررسی ساختار و مورفولوژی آن :


تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دراین پژوهش ضمن بهینه سازی فرایند تولید الکترو شیمیائی آلیاژهای با آنتروپی بالا HEAs) ایجاد آلیاژ چهار جزئی Co-Cr-Ni-Fe برای اولین بار ونیز بررسی پوشش ایجادی بر حسب پارامترهای دانسیته جریان های متفاوت با روش رسوب الکتروشیمیایی جریان مستقیم و منقطع و همچنین با تغییر غلظ ت های یو ن های کبالت و آهن و نقش آن بر روی درصد عناصر موجود در پوشش تعیین شد. میزان بالای کروم خاصل در این تحقیق قبلا گزارش نشده است. در این تحقیق مقایسه ساختار و مورفولوژی پوشش با میکروسکوپ الکترونی SEM آنالیز EDS و تفرق اشعه ایکس XRD انجام گردید و با استفاده از داده های کریستالوگرافی به بحث پیرامون فرم غالب تشکیل کریستال یعنی FCC و با کمک معادله شرر به اندازه ابعاد کریستالی دست یافته شد. تستهای مکانیکی خمش و میکروسختی برای بررسی میزان چسبندگی و سختی ساختار کامپوزیتی حاصله انجام و نشان دهنده قابل قبول بودن این لایه پوشش شده بود.

لینک کمکی