دانلود رایگان بررسی اثر پروپارگیل الکل بر ممانعت کنندگی خوردگی فولاد فریتی 430 در اسید سولفوریک 0.5 مولار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی اثر پروپارگیل الکل بر ممانعت کنندگی خوردگی فولاد فریتی 430 در اسید سولفوریک 0.5 مولار :


تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این پروژه تأثیر ممانعت کنندگی غلظتهای مختلف پروپارگیل الکل (PA) برروی فولاد فریتی 430 در محلول اسیدسولفوریک 0/5 مولار بررسی شد. نمونه پس از طی کردن مراحل آماده سازی سطحی تست امپدانس بر روی آن انجام گرفت پس از پایان تست امپدانس بلافاصله تست پلاریزاسیون بر روی همین نمونه بدون این که از محلول خارج شود صورت می گیرد. در پایان منحنی های امپدانس و پلاریزاسیون ثبت می گردید. ممانعت کننده پروپارگیل الکل باعث کاهش خوردگی فولاد ضدزنگ 430 می شود. افزایش غلظت ممانعت کننده باعث کاهش جریان خوردگی می شود. پروپارگیل الکل ممانعت کننده مناسبی برای آلیاژ فولاد ضد زنگ 430 در اسید سولفوریک نیم مولار می باشد.

لینک کمکی