دانلود رایگان یک روش مقاوم در برابر نویز و پخش مبتنی بر LBPV-DCT برای تشخیص جعل کپی - جابجایی در تصویر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان یک روش مقاوم در برابر نویز و پخش مبتنی بر LBPV-DCT برای تشخیص جعل کپی - جابجایی در تصویر :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

یکی از پیامدهای وجود ابزارهای قدرتمند پردازش تصویر, ایجاد تصاویر جعلی است که در بسیاری موارد موجب مشکلات اجتماعی جدی می‌شود. در این مقاله نوع خاصی از تصاویر جعلی مورد توجه قرار می‌گیرد که در آن بخشی از تصویب بخشی دیگر برای ایجاد مفهومی جدید کپی می‌شود. روش ارائه شده در این مقاله مبتنی بر استخراج دو ویژگی تبدیل گسسته و سینوسی و واریانس الگوی باینذی محلی از بلوک‌های تصویر است که همین امر سبب مقارن شدن الگوریتم در برابر حملات بی‌نظیر چرخش و نویز می‌شود. نتایج آزمایشات بدعت بالاتر از 98% را در تشخیص نواحی کپی شده تصویر حتی در حالتی که آن ناحیه ترسیده باشد یا نویز به آن اضافه شده باشد را نشان می‌دهد. بردار ویژگی‌های استخراج شده در روش ارائه شده نسبت به سایر روش‌های مشابه بسیار کوچک‌تر است که خود موجب کاهش چشمگیر بار محاسباتی سیستم می‌شود.

لینک کمکی