دانلود رایگان مجموعه های راف درمحیط محاسبات نرم مجموعه های راف - فازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مجموعه های راف درمحیط محاسبات نرم مجموعه های راف - فازی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

حل مسئله دروضعیت عدم اطمینان مسئله کلیدی دردستیابی برسیستم های محاسباتی اثربخش است تکنیکهای متنوعی برای مواجهه با عدم اطمینان توسعه داده شده اند که شامل محاسبات نرم نیز بوده و این تکنیک توجه بسیاری رابه خود جلب کرده است ازسوی دیگر ازنظریه مجموعه های راف Rough Set Theory نیز به عنوان یک راه مواجهه باعدم اطمینان استفاده شده به ویژه وقتی که این عدم اطمینان درنتیجه تناقضات درداده ها است مقاله حاضرارتباط بین مجموعه های راف و منطق فازی یکی ازاجزا محاسبات نرم پرداخته و درباره اینکه چگونه این پیوند عملکردسیستم را بهبود میدهد بحث میکند

لینک کمکی