دانلود رایگان کنترل مقاوم تطبیقی نامتمرکز براساس مدلغزش جبرانگرغیرخطی برای کنترل حرکت قوزک پا بااستفاده ازتحریبک الکتریکی عملکردی عضلات موافق - مخالف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان کنترل مقاوم تطبیقی نامتمرکز براساس مدلغزش جبرانگرغیرخطی برای کنترل حرکت قوزک پا بااستفاده ازتحریبک الکتریکی عملکردی عضلات موافق - مخالف :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

یک روش کنترلی نامتمرکز برای کنترل حرکت ankle dorsiflexion خمش روبه جلوقوزک پاوpalmar flexion خمیدگی کف پا درافراد فلج نیمه تنه فلج ازناحیه پاها به همراه تحریک الکتریکی عضلات ساق پاوعضلات tibialis anterior درنظرگرفته میشود هرمفصل عضله بهعنوان یک زیرسیستم درنظر گرفته میشود وکنترل گرهای منحصربفردی برای هرزیرسیستم طراحی میشود

لینک کمکی