دانلود رایگان شبیه سازی کاهش تولیدNOx در محفظه احتراق کوره به کمک پاشش بخارآب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان شبیه سازی کاهش تولیدNOx در محفظه احتراق کوره به کمک پاشش بخارآب :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

امروزه تلاش های زیادی در جهت کاهش نشر NOxدر کوره ها صورت می گیرد. نشرNOx به شدت به دمای شعله بستگی دارد تزریق آب یا بخار آب دمای ماکزیمم شعله را کاهش می دهد و به دنبال آن نشر Nox هم کم می شود. در این مقاله, پس از شبیه سازی محفظه احتراق مورد نظر, بخار با نسبت های بخار به سوخت مختلف به محفظه احتراق پاشیده شده تا اثر آن روی کاهش نشر NOx بررسی شود. از نرم افزار فلوئنت به منظور شبیه سازی میدان جریان استفاده شده است. با پاشش بخار مشاهده شده که می توان NOxرا بطور چشمگیری تا مقدار 9/8ppm کاهش داد

لینک کمکی