دانلود رایگان شبیه سازی سه بعدی تنش های پسماندوتشکیل ناگت در جوش مقاومتی نقطه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان شبیه سازی سه بعدی تنش های پسماندوتشکیل ناگت در جوش مقاومتی نقطه ای :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر یک مدل المان محدود الکتروترمومکانیکی برای پیش بینی نحوه تشکیل ناگت (اندازه وقطر جوش )و تنش پسماند فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای به صورت سه بعدی بیان گردیدهاست و خواص مواد شامل خواص فیزیکی ,حرارتی و مکانیکی بصورت تابع از دما در نظر گرفته شده است وبرای رسیدن به اطمینان از کیفیت جوش در فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای شرایط جوشکاری مناسبو قابل قبول را لحاظ گردیده است .نتایج حاصله با آزمایشات عملی در مقالات به صورت دو بعدی مقایسه و همخوانی خوبی مشاهده گردید .ومقادیر خروجی را بصورت سه بعدی مدل سازی وتحلیل کرده است.

لینک کمکی