دانلود رایگان شبیه سازی المان محدود و بهینه سازی مخازن جدار نازک تحت فشار جهت بررسی کمانش مکانیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان شبیه سازی المان محدود و بهینه سازی مخازن جدار نازک تحت فشار جهت بررسی کمانش مکانیکی :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مخازن تحت فشار مولفه بنیادین صنایع مهمی مانند صنا یع نفت ی, هسته ای, پتروشیمی و ش یمیایی هستند . با توجه به کاربرد روز افزون کامپوزیت در ساخت مخازن و همین طور با افزا یش کاربردمخازن تحت فشار به عناوین مختلف از جمله مخازن س ی ان ج ی برای خودروها در کشور, توجه خاص به این مخازن بسیار ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق سعی شده است که با مدلساز ی یک مخزن کامپوزیتی و بررسی نیروها ی وارد شده بر جداره مخزن و محاسبات فشارهای وارده بر بدنه, بتوان مقدار کمانش ایجاد شده در آن را محاسبه کرد و با بهینه ساز ی کردن آن گام بلند ی در ح ل مشکلات پیش رو برداشت. در این تحقیق همچنین زاویه قرارگیری الیاف در ساخت مخازن تحت فشار کامپوزیتی با لایه ها ی مختلف مورد بررس ی قرار گرفته, و سپس با به ینه کردن مخزن موردنظرتلاش شده است که بهترین زاویه ممکن بدست آید. به این منظور مخزن مورد نظر مدل شد و توسط نرم افزار آباکوس به روش المان محدود بارگذاری گردید. سپس به کمک بخش مربوط به بهینه سازیآن, با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعمار ی زوایای بهینه در کل مخزن بدست آمد و با یکدیگر مقایسه گردیدند

لینک کمکی