دانلود رایگان تولید کامپوزیت پایه منیزیمی به صورت درجا با استفاده از فرایند FSP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تولید کامپوزیت پایه منیزیمی به صورت درجا با استفاده از فرایند FSP :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تولید کامپوزیت پایه منیزیمی به صورت درجا با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی میباشد. با اضافه کردن پودر آلومینویم در شیارهایی در سطح فلز خالص منیزیم و انجام فرآیند اصطکاکی اغتشاشی, کامپوزیت پایه منیزیم با ذراتتقویت کننده فازهای بین فلزی بدست آمد. در پژوهش حاضر تاثیر پارامترهای فرایندی مانند سرعت چرخش و پیشروی ابزار, تعدادپاسهایFSP و همچنین هندسه پین ابزار روی خواص مکانیکی ومتالورژیکی منیزیم بررسی شده است. ریزساختار نمونههای حاصلهبا استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. بررسیها نشان داد که افزایش سرعت چرخش ابزار ابتدا باعث کاهش و سپس افزایش اندازه دانه نهایی قطعه میشود. همچنین انجام فرآیند به صورت 4 پاسه ریزساختاری همگنتر و ریزدانهتر تولید میکند.

لینک کمکی