دانلود رایگان ترازش مودال یک محور انعطاف پذیر به روش اجزا محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ترازش مودال یک محور انعطاف پذیر به روش اجزا محدود :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ترازش مودال روشی است که با افزودن جرم های اصلاحی مناسب به محل های مشخصی از یک محور ارتعاشات آن را در سرعت های بحرانی کارکرد کاهش می دهد. در این صو رت نیروهاینامیزانی ناشی از جرم های اصلاحی موفق به خنثی نمودن نیروهاینامیزانی محور در پی ورود به سرعت دورانی بحرانی می گردند. در این پژوهش با مدل سازی یک محور انعطاف پذیر و ورود آن به نرم افزارتحلیل گر اجزا محدود ورکبنچ تحلیل کوپله سازه ای–مودال انجام می شود تا سرعت های دورانی بحرانی و نیروهای تکیه گاهی تحت تأثیر شتاب جاذبه و سرعت دورانی محور که منتج ب ه نیروهای اینرسی در دور بالا می گردد, تعیین شوند. سپس ترازش دینامیکی در شرایط سرعت دورانی 8000 دور بر دقیقه به شیوه ی اجزا محدود وبا استفاده از روش های ترازش مودالN+ و 2 N صفحه ای مبتنی بر سعی و خطا انجام می پذیرد . نتایج نشان داد که با استفاده از روش های مذکور می توان تغییر شکل های ارتعاشی را کنترل کرده, نیروهای تکیه گاهی را به میزان قابل توجهی کاهش داده و ورو د به وضعیت ناپایداری را تا سرعت های دورانی بالاتر از سرعت کارکرد محور به تعویق انداخت

لینک کمکی