دانلود رایگان تحلیل اقتصادی نیروگاه هیبریدی (فسیلی- زمین گرمایی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل اقتصادی نیروگاه هیبریدی (فسیلی- زمین گرمایی) :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی و تحلیل اقتصادی دو نیروگاه هیبریدی(فسیلی-زمین گرمایی ) و نیروگاه فسیلی پرداخته شده است. در واقع در نیروگاه هیبریدی ازانرژی زمین گرمایی به عنوان پیش گرم کن استفاده می شود. کلیه هزینه ها محاسبه گردیده است.قیمت دلار سال 2011 (هم قیمت مرجع و هم قیمت رایج بازار ) به عنوان قیمت پایه انتخاب شده است . کار ساخت و طراحی این نیروگاه 4 سال در نظر گرفته شده است و عمر مفید آن نیز 20 سالاست. نرخ بازگشت سرمایه و ارزش خالص فعلی برای هر دو نیروگاه محاسبه شده است که در نهایت تفاوت زیادی در این دو نیروگاه مشاهده نمی شود. هزینه برای تولید انرژی الکتریسیته در نیروگاههیبریدی 1.005 برابر قیمت تمام شده برق تولیدی در یک نیروگاه فسیلی می باشد. لذا با توجه به چنین سرمایه گذاری زیادی که برای نیروگاه فسیلی-زمین گرمایی انجام می شود, فقط در نیروگاه ههای مدرن که هدف از ترکیب انرژی زمین گرمای با منابع فسیلی افزایش توان است, اقتصادی می باشد. از نتایج مشاهده می شود که نرخ بازگشت سرمایه برای نیروگاه هیبریدی برابر20/02 درصد و برای نیروگاه فسیلی برابر با19/01 درصد است

لینک کمکی