دانلود رایگان مقایسه کارآیی براساس مدیریت ارتباط مشتری دراستفاده روند شبکه تحلیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مقایسه کارآیی براساس مدیریت ارتباط مشتری دراستفاده روند شبکه تحلیلی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مدیریت ارتباط مشتری (CRM) نمونه ای از تجارت چند بعدی است با هدف بالا بردن منافع بدست آمده از روابط مشتری. هدف این مقاله مقایسه عملکرد CRM شرکت های بازرگانی با رویکرد ضوابط متعدد تصمیم گیری MCDM می باشد. فرآیند شبکه تحلیلی ANP روش MCDM است که می تواند در میان ضوابط متعدد وابستگی های درونی و بیرونی ایجاد کند و تبدیل به کانون مورد نظر شود. همان گونه که وابستگی هایی در میان ارزیابی ضوابط در کارآیی CRM وجود دارد. ANP برای مقایسه ی کارآیی CRM شرکت های بازرگانی تحت نظارت مورد استفاده قرار می گیرد و نیز تحلیلی حساسی به منظور ایجاد چهارچوب قدرتمند ANP ارائه شد تا اهمیت ارزیابی ضوابط را تغییر دهد و برای دانش نویسنده این اولین مطالعه ای خواهد بود که کارآیی CRM با کاربرد ANP ارزیابی می شود

لینک کمکی