دانلود رایگان مقایسه بازده حاصل از آموزش منابع انسانی با میانگین موزون بهای تمام شده سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مقایسه بازده حاصل از آموزش منابع انسانی با میانگین موزون بهای تمام شده سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه بیشتر صاحب نظران بر این امر اتفاق نظر دارند که این منابع انسانی و توانایی های مدیرمنابع انسانی در مدیریت کردن افرادیک سازمان است که برتری یک سازمان بر سازمان دیگر را رقم می زند. بنابراین توسعه این منبع ارزشمند برای سازمان امر حیاتیبه حساب می آید. . در حالی که اهمیت و ضرورت موضوع آموزش در سازمان به امری متداول مبدل شده است و همه بر آن اتفاق نظر دارند. آنچه در این بین اهمیت بسیاری پیدا می کند, ارزیابی منافع و مخارج مرتبط با دوره های آموزشی می باشد. در این تحقیق با استفاده از یک نمونه متشکل از 22 شرکت در سال 1332 , منافع و مخارج دوره های آموزشی این شرکتها ارزیابیشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که برگزاری دوره های آموزشی برای شرکت نه تنها باعث ایجاد منافع خواهد شد , بلکه بازده حاصل از برگزاری چنین دوره هایی بیشتر از میانگین موزون بهای تمام شده سرمایه برای شرکت خواهد بود

لینک کمکی