دانلود رایگان معیارهای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران درصنعت فراساحل نفت و گاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان معیارهای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران درصنعت فراساحل نفت و گاز :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

معمولاً روش انتخاب پیمانکاران بر اساس پایین ترین قیمت پیشنهادی است. اما واضح است, در ارزیابی پیمانکاران شرکت کننده در یک مناقصه, شاخص های کمی و کیفی متعدد با درجات اهمیت متفاوت, مطرح است که باید در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرند. صنعت فراساحل نفت و گاز از جمله صنایع بزرگ کشور است که در سالهای اخیر حجم قابل توجهی از پروژههای توسعه ای کشور را به خود اختصاص داده و از منظر استراتژیک هم از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله مجموعه ای از معیارها شناسایی شده که لازم است جهت ارزیابی پیمانکاران این صنعت در نظر گرفته شوند. بدین منظور ابتدا فهرست اولیه ای از معیارها ایجاد شده است. سپس نظر خبرگان صنعت درباره اهمیت این معیارها اخذ و بوسیله آزمون آماری مناسب معیارهای با اهمیت استخراج گردیده است. یافتههای پژوهش نشان می دهد که 25 معیار در شش گروه جهت انتخاب پیمانکاران در صنعت فراساحل نفت و گاز کشور نیاز است تا در نظر گرفته شوند

لینک کمکی