دانلود رایگان معرفی بهداشت و درمان ناب ومروری به کارگیری آن درایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان معرفی بهداشت و درمان ناب ومروری به کارگیری آن درایران :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله معرفی مفهوم بهداشت درمان ناب و مروری بر استفاده از آن در ایران است. 75 مقاله ی فارسی زبان, بدون در نظر گیری زمان انتشار با جستجوی کلمات ناب , بهداشت و درمان ناب , نقشه برداری جریان ارزشی , 5S , نظام آراستگی محیط کار , کنترل بصری , JIT , کایزن , پو کایو که , جریان تک قطعه ای , اتلاف , تغییر سریع , مدل های ظرفیت تقاضا , برنامه ریزی مجاورت , خطا , نظام پیشنهادات , کایزن , بهبود مستمر , شبیه سازی , زمان انتظار , نگهداری و تعمیرات و سیستم اطلاعات بیمارستانی در پایگاه علمی SID و ابرجستجوگر Google Scholar به دست آمد. سرانجام پس از مطالعه, 22 مقاله ی مرتبط با موضوع استخراج شد.5S, کایزن, شبیه سازی, نقشه برداری جریان ارزش, سیستم اطلاعات بیمارستانی , پوکایوکه و نگهداری و تعمیرات, مهمترین روشهای ناب سازی در تحقیقات صورت گرفته شده شناسایی شد. یافته های این تحقیق نشان داد که تعداد کمی از مراکز درمانی ایران و فقط با به کارگیری نوع خاصی از انواع ابزارهای ناب سازی اقدام به حذف پاره ای از اتلافات موجود نموده اند. به کارگیری, فرهنگ سازی و ترویج بهداشت و درمان ناب به کمک مهندسین صنایع پیشنهاد اصلی به سیاستگذاران بخش بهداشت و درمان می باشد

لینک کمکی