دانلود رایگان مطالعه کاربردی ازمدلسازی تولیدبرفروش باسرمایه گذاری برعوامل تولید وفروش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مطالعه کاربردی ازمدلسازی تولیدبرفروش باسرمایه گذاری برعوامل تولید وفروش :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با در نظر گرفتن رقابت بازار در امر تولید و همچنین افزایش ورود کالاهای خارجی, سیاستهای مناسب مدیریتی و افزایش کارایی و بازدهی کارخانجات و کارگاه های تولیدی, نقش اصلی در بقای آنان ایفا می کند. در سالهای اخیر توجه بسیاری بر تولید, فروش و عوامل موثر بر آنها شده است. در این مقاله عوامل تاثیرگذار بر تولید اعم از اتوماسیون و برنامهریزی تولید برای بهینه کردن و افزایش تولید در نظر گرفته شده است. از طرفی عوامل تاثیرگذار بر فروشی مانند تبلیغات و افزایش کیفیت مورد توجه قرار گرفته است. حل با استفاده از پویایی های سیستم یک افق زمانی دو ساله در نظر گرفته شده است تا پاسخگوی چالش های روبهروی شرکت اعم از پاسخگویی به نیازهای بازار, افزایش فروش و کاهش هزینه باشد. تحلیل های مورد نظر از خروجی نرم افزار, آینده ی شرکت تولیدی را با توجه به سیاستهایی که اتخاذ می کند, شفاف سازی می کند. همچنین تغییرات سرمایه را با توجه به مقدار فروش و تولید در حال حاضر و همچنین مقدار تولید و فروش مطلوب شرکت در هر سال را مشخص می کند.

لینک کمکی