دانلود رایگان مطالعه جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری CRM در نظام سلامت کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مطالعه جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری CRM در نظام سلامت کشور :


تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان ها به عنوان طرح نوآوری مطرح است که تحقق آن در سازمان های خدماتی دارای اولویت خاصی می باشد. امروزه سازمان ها به این حقیقت پی برده اند که دیگر نمی توانند مثل گذشته تولیدکرده و مشتریان را به مصرف تولیدات متمایل سازند. در سیر تکامل تدریجی , توجه به نیازمندی ها و علایق بالقوه و بالفعل مشتریان برای موفقیت ضروری است . بهبود پتانسیل مدیریت ارتباط با مشتریان و عدم اطمینان هایموجود در مورد اجرای آن در سازمان ها باعث ایجاد نگرش جدیدی به عوامل تعیین کننده تصمیم شرکت برای شده است .روش مطالعه: مقاله حاضر از دسته مقالات مروری می باشد که با بهره گیری از منابع اینترنتی و کتابخانه ها ومطالعه ی سایت های مرتبط به ارائه تعریفی از مدیریت ارتباط با مشتری به بررسی اهمیت آن در سازمانها وعوامل مؤثر بر اجرای آن در بخش سلامت, پرداخته شده است. یافته ها و نتیجه گیری:با توجه به مرور ادبیات , CRM استفاده از استراتژی مفاهیم و اصول مدیریت ارتباط با مشتری می توان به این نتیجه دست یافت که مشتریان , کارکنان , رهبری , فرهنگ سازمانی , CRM استراتژی و ساختار عوامل اصلی مورد نیاز برای اجرای بوده و بر این اساس می توان سه بعد فکری, اجتماعی و فناوری اطلاعات را در این راستا طراحی و تبیین نمود.

لینک کمکی