دانلود رایگان مطالعه تحقیقی در تعیین اهمیت فاکتورهای موثربر سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی با استفاده از شبکه های عصبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مطالعه تحقیقی در تعیین اهمیت فاکتورهای موثربر سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی با استفاده از شبکه های عصبی :


تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

تأمین مالی جمعی 4 , تأمین مالی یک پروژه یا یک سرمایه توسط گروه بزرگی از افراد عادی )جمعیت( با مقدار پول کم به جای گروه های حرفه ای است. پدیده تأمین مالی جمعی در دنیای امروزی, کمک بزرگی برایکارآفرینان در تأمین مالی پروژه های خود محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی فاکتورهای مؤثر بر سرمایه گذاری و مرتب کردن این فاکتورها بر اساس اولویت و اهمیت آن ها برای افراد است. این فاکتور هاشامل منطقه جغرافیای طرح ابتکاری, ارزش مشترک بین کارآفرین 5 و افراد, مبلغ اولیه برای سرمایه گذاری, مدت زمان بازگشت نتیجه پروژه, میزان و نوع پاداش بازگشتی, اعتماد به کارآفرین, کیفیت طرح پروژه,شبکه اجتماعی مورد استفاده می باشد. به دلیل پیچیده بودن تصمیم گیری به منظور شرکت در طرح های تأمین مالی جمعی, از روش تجزیه و تحلیل شبکه های عصبی 6 , استفاده شده است. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه بین افراد سرمایه گذار به دست آمده است. بر اساس نتایج به دست آمده کارآفرینان می توانند با تمرکز بر اولویت فاکتورها, پیشرفت مالی پروژه های خود را فراهم آورند.

لینک کمکی