دانلود رایگان مروری برنقش سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMS در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مروری برنقش سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMS در سازمان :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

سیستم مدیریت فرایند کسب و کارBPMSروشی است که به سازمان ها امکان تطبیق سریعتری راباالزامات متغیربازار و مشتریانش میدهد این سیستم توسعه وبهبود مستمراستراتژیهای سازمان را ممکن می سازد و به سازمان ها امکان میدهد تابرفرایندهای کسب و کارارزش زا و مکمل تمرکز نمایند هدف این پژوهش اشنایی با سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کاردرسازمان و نقشی که آن درعملکرد سازمان ایفا مینماید است بعلاوه سایرعوامل موثردراین سیستم موردبررسی قرارگرفته است داده های این تحقیق باتوجه به اهداف و ماهیت پژوهش به روش کتابخانه ای جمع اوری شده است ازنتایج این تحقیق می توان به نقش مهمی که BPMS میتواند درسازمان ایفا نماید اشاره کرد

لینک کمکی