دانلود رایگان مروری بر مباحث موجود در تامین مالی جمعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مروری بر مباحث موجود در تامین مالی جمعی :




نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

تأمین مالی جمعی 4 یک پدیده نسبتاً جدید در دنیای کسب و کار امروزی است و در طول 5 سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. این پدیده تبدیل به یک گزینه ارزشمند منبع تأمین مالی برای کارآفرینانی که بهدنبال سرمایهگذاری خارجی بودهاند شده است و میتواند باعث افزایش میلیاردها دلار بودجه برای این افراد گردد. تأمین مالی جمعی, تأمین مالی یک پروژه یا یک سرمایه توسط گروه بزرگی از افراد عادی )جمعیت 5( با مقدار پول کم به جای گروههای حرفهای است که هدف اصلی همین افزایش بودجه است که عموماً توسط فراخوان در شبکههای اجتماعی 6 انجام میشود. پدیده تأمین مالی جمعی در دنیای امروزی, کمک بزرگی برایکارآفرینان در تأمین مالی پروژههای خود محسوب میشود. در این مقاله به مفاهیم عمده تأمین مالی جمعی و مفاهیم مشابه آن اشاره شده است.همچنین پلتفرمهای تأمین مالی جمعی بررسی و به مرور ادبیاتی برکارهایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است, پرداخته میشود.

لینک کمکی