دانلود رایگان مدیریت دانش روشی برای دست یابی به تعالی سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مدیریت دانش روشی برای دست یابی به تعالی سازمانی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دانش به عنوان یک شایستگی کلیدی برای سازمان ها ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و باتوجه به تحولات سریع جامعه کنونی و نقش بی بدیل دانش درشکوفایی و بالندگی مدیریت دانش به عنوان یکی ازالزامات راهبردی درسازمان ها مطرح شده است مدیریت دانش سعی دارد باایجادزیرساخت های مناسب درسازمان و بامحور قراردادن انسان و استفاده صحیح ازدانش به اهداف سازمانی دست پیدا کند تابتواند سازمانی برپایه دانش بنا نهاد و هسته اصلی سازمان های دانش محور را تعاملات و روابط غیررسمی تشکیل میدهد دراین مقاله به تعریف دانش مدیریت دانش اهداف مدیریت دانش /و چگونگی ایجادسازمان های دانش محور پرداخته شده است

لینک کمکی