دانلود رایگان مدیریت پایدار منابع انسانی : رویکردهای نظری و مفاهیم در حال ظهور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مدیریت پایدار منابع انسانی : رویکردهای نظری و مفاهیم در حال ظهور :




نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مقاله مدیریت پایدار منابع انسانی, مدیریت نیروهای انسانی به عنوان مزیت رقابتی پایدار ومنبعی کمیاب و غیرقابل جایگزین, برای برطرف کردن نیازهای حال سازمان و جامعه بدون به خطر انداختن توانایی نسل آینده برای تامین این نیازها تعریف شده است. این تفکر به طور همزمان به نیازهای اقتصادی) توجه به عایدی سازمان و نیز ارزش افزوده ای که سازمان برای جامعه ایجاد می کند(, نیازهای زیست محیطی و هم چنین تامین نیازهایاجتماعی ) دسترسی یکسان به منابع تامین سرمایه فکری و انسانی( توجه می کند. از جمله ابزار پیاده سازی این رویکرد استفاده از سیستم های کاری پایدار در مقابل سیستم های فشرده کاری با هدف کاهش زیان های ناشی از فشار کاری زیاد بر منابع انسانی می باشد. عقلانیت نهفته در استدلال مفهوم پایداری برای مدیریت منابع انسانی شامل سه رویکرد می باشد که در مقاله شرح داده شده است.

لینک کمکی