دانلود رایگان سنجش کیفیت خدمات شعب بانک صادرات شیرازبااستفاده ازمدل سروکوال تکنیک تجزیه وتحلیل شبکه ای فازی و تاپسیس فازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان سنجش کیفیت خدمات شعب بانک صادرات شیرازبااستفاده ازمدل سروکوال تکنیک تجزیه وتحلیل شبکه ای فازی و تاپسیس فازی :


تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

امروزه رقابت به عنوان یک مسئله راهبردی برای سازمان هایی که دربخش خدمات فعالیت می کنند شناخته شده است سازمان هایی که به سطح بالاتری ازکیفیت خدمات دست می یابند سطوح بالاتری ازرضایت مندی مشتریان را برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت بانک صادرات نیز برای رقابت درمحیط متلاطم امروزی باید توجه ویژه ای به کیفیت خدمات خود داشته باشد بدون تردید ایجادرضایت درمشتریان دروهله اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته ها و سپس انتقالا ین خواسته ها به موقعیتی است که خدمات و محصولات به بهترین شکل ممکن دراختبار مشتریان بانک قراربگیرد دراین پژوهش به کمک مدل ترکیبی سروکوال تاپسیس و تکنیک تج زیه و تحلیل شبکه ای میزان رضایت مشتریان از10نوع خدمت بانکی براساس سه نوع سرویس خدمت رسانی شامل مراجعه حضوری به بانک استفاده ازخدمات الکترونیک و بانکداری اختصاصی سنجیده شده است ازمیان خدمات بانکی شش خدمت واریز برداشت وصول چک صدور ک رمزدار صدورضمانتنامه افتتاح حساس صدورانواع کارت بااستفاده ازبانکداری اختصاصی و خدمات انتقال وجه و صدورصورتحساب بااستفاده ازخدمات بانکداری الکترونیک بیشترین میزان رضایت را برای مشتری دنبال دارد

لینک کمکی