دانلود رایگان رویکردی تئوری بازی درمدیریت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان رویکردی تئوری بازی درمدیریت :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

تئوری بازی ها یک مطالعه درباره رقابت و همکاری است. تئوری بازی زبانی را برای شکل گیری, ساختار, تحلیل و درک سناریوهای استراتژی مطرح می کند. هدف اصلی این تئوری دادن نگرش و دیدگاه است که بر اساس آن بازیکنان بایستی عاقلانه رفتار کنند. منظور از عاقلانه رفتار کردن این است که انسان قبل از این که دست به عملی بزند, به طور عمیق درباره آن فکر کند و هدف, ترجیحات و قیود خود را در نظر بگیرد؛ سپس عمل را مبتنی بر قاعده ای انتخاب کند که در راستای منافع او باشد. نظریه بازی های می گوید وقتی که انسان در تعامل با دیگران است, چگونه رفتار عقلایی در پیش گیرد. نظریه ی بازی ها نمی خواهد اسرار محرمانه ای را بیاموزد که در تعامل با دیگران هر گز دچار ضرر نشویم, زیرا حریف نیز می تواند نظریه ی بازی ها را مطالعه کند. نظریه ی بازی ها ادعا دارد که می تواند اصول عمومی را به فرد آموزش دهد تا با توجه به عوامل تاثیرگذار در یک بازی, بر اساس آن اصول , تصمیم مناسبی را اتخاذ کند. در مقاله پیش رو به بیان تئوری بازی, بررسی ابعاد آن و نقدی بر آن می پردازیم

لینک کمکی