دانلود رایگان رویکردبهبود اجرای سطح مدیریت زنجیره تامین SCM درسازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان رویکردبهبود اجرای سطح مدیریت زنجیره تامین SCM درسازمان ها :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا تهیه موادتولید وبرنامهر یزیمحصول خدمت نگهداری کالا کنترل موجودی توزیع تحویل و خدمت به مشتری که قبلا همگی درسطح شرکت انجام میشدند اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال یافته اند مسئله کلیدی درزنجیره تامین مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی این فعالیتهاست مدیریت زنجیره تامین SCM این کاررا به طریقی انجام میدهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع و نیز محصولات دارای کیفیت راباحداقل هزینه دریافت کنند درحالت کلی زنجیره تامین ازدویاچندسازمان تشکیل میشود که رسما ازیکدیگر جداهستند و به وسیله جریانهای مواد اطلاعات و جریانهای مالی به یکدیگر مربوط میشوند هدف ازاین مقاله شناسایی حوزه هایی برای ارتقای اجرای سطح مدیریت زنجیره تامین SCM است یک مدل مفهومی ایجادشد که شرایط SCM داخلی را پیشنهاد داده و اتخاذفرایندهای مدیریت زنجیره تامین SCM را به عنوان سوابق اجرای SCM پیوند میدهد براساس یک نظرسنجی از180مدیر با تجربه که نشان دهنده مدلسازی معادله ساختاری سازمان های بزرگ انجام شد که به یک تحلیل اهمیت عملکرد سه مرحله ای انجامید

لینک کمکی