دانلود رایگان روشهای تامین مالی شرکت های دانش بنیان نوپا و نقش ارزش گذاری درسرمایه گذاری خطرپذیر: روش تنزیل جریان نقدینگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان روشهای تامین مالی شرکت های دانش بنیان نوپا و نقش ارزش گذاری درسرمایه گذاری خطرپذیر: روش تنزیل جریان نقدینگی :


تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

دراقتصاددانش نیان دانش و فناوری های پیشرفته و به تبع آن شرکت های دانش بنیان به عنوان مزیت رقابتی کشورها و موتورمحرک رشد اقتصادی مطرح میشوند حساس ترین چالش حمایت ازشرکت های دانش بنیان نوپا چگونگی تامین مالی آنها می باشد این شرکت ها به دلیل ویژگیهای خاص خود ازگزینه های تامین مالی محدودی برخوردارند اغلب آنها یاوثایق کمی داشته و یا اصلا ندارند درنتیجه تامین مالی ازطریق بدهی برای آنها مشکل بوده و بیشتر به تامین مالی ازطریق سرمایه یافروش سهام تمایل دارند تعیین ارزش شرکت دانش بنیان را میتوان درزمره مشکلات جدی تامین مالی ازطریق فروش سهام تلقی کرد زیرا به علت مشخصه های این قبیل شرکت ها همچون فقدان و یامحدودیت اطلاعات حسابداری تاریخچه عملیاتی کوتاه آنها سهم بالای دارایی های نامشهود درسبد دارایی های این قبیل شرکت ها و غیره شیوه ارزش گذاری آنها متمایز ازسایرشرکت ها است دراین پژوهش بامرورمطالعاتی روشهای مختلف ارزش گذاری فناوری و بیان مزایا و محدودیت های هریک و همچنین باتوجه به ویژگیهای شرکت های دانش بنیان نوپا روش ارزش گذاری تنزیل جریان نقدینگی به عنوان رویکردی مناسب برای ارزش گذاری این قبیل شرکت ها طی فرایند تامین مالی ازطریق سرمایه معرفی شده است

لینک کمکی