دانلود رایگان روش تحقیق کیفی جهشی به سوی بومی سازی نظریه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان روش تحقیق کیفی جهشی به سوی بومی سازی نظریه ها :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین عوامل رکودوعدم پیشرفت یک جامعه, کمبود نظریه های بومی وبرگرفته از بطن جامعه می باشد, از آنجائیکه نیازها و شالوده های روانشناختی و اعتقادی افراد جامعه و جامعه شناسی فرهنگ افراد و نهادهای اجتماعی در نظریههای غیر بومی لحاظ نگردیده, این نظریه ها کاربردو استفاده چندانی در جهت بهبود وضعیت, مدیریت و سازماندهی جامعه نداشته و مشکلات متعددی در زمان اجرایی و کاربردی نمودن آنها بوجود می آید. از سوی دیگردر جامعه علمی و پژوهشی ایران اغلب پژوهش ها به روش کمی صورت گرفته و از آنجائیکه با استفاده از این روش و با بهره گیری از ابزاری مانند پرسشنامه که اغلب برگرفته از دست آوردهای غیربومی می باشد نمیتوان به واقعیات, اصول - فکری - عقاید وریشه های رفتارهای مردم جامعه پی برد.به خاصوص آن که دراین روش پژوهشگران اغلب اطلاعات سطحی را در سطح ارتباط چند متغیر وابسته و مستقل بررسی نموده و پژوهشی خود را بدون تجزیه و تحلیل عمیق اطلاعات بدست آمده خاتمه می دهند.لذاازاین رو علیرغم پژوهشهای صورت گرفته به دلیل عدم شناخت عمقی پژوهشگران نسبت به جامعه , پیشرفت مؤثر و مفیدی را در جامعه شاهد نمی باشیم, در صورتی که اگر تحقیقات و پژوهشها توسط پژوهشگران با روشهای کیفی (ماهیت اصلی پیدیده ها را آنطوری که مردم به آنها مینگرند, تفسیر و معنا می کند) که منجر به شناخت عمیق افراد, نهادها, فرهنگ ها, ارزشها, ساختارها, کارکردها و..., انجام بگیرد و بر اساسی معیارهای عقلی و علمی مورد تجزیه و تحلیل دقیق صورت بگیرد, زمینه دستیابی به نظریه های بومی را برای پژوهشگران و جامعه علمی در عرصه های مختلف از جمله مدیریت فراهم خواهد نمود

لینک کمکی