دانلود رایگان رتبه بندی عوامل موثربرشدت پیامدهای حاصل ازتصادفات موادخطرناک برمحیط زیست بااستفاده ازتکنیک تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی SWARA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان رتبه بندی عوامل موثربرشدت پیامدهای حاصل ازتصادفات موادخطرناک برمحیط زیست بااستفاده ازتکنیک تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی SWARA :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در حوزه حمل و نقل کالاها, حمل و نقل مواد خطرناک به دلیل ماهیت کالاهای حمل شده بسیار مهم است. آنچه که در این میان بر اهمیت حمل ونقل مواد خطرناک افزوده است ابعاد حوادث از لحاظ تهدید جان انسانها و محیط زیست است. عواقب ناشی از خطرات احتمالی حمل و نقل مواد خطرناک پتانسیل بالایی برای آسیب رساندن به محیط اطراف خود دارند. محیط زیست در طول مسیر و در شعاع اثرگذاری حوادث مواد خطرناک در معرض آسیب هایی قرار می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است که عواملی که بر شدت پیامدهای حاصل از تصادفاتی که در اثر جابه جایی مواد خطرناک صورت گرفته است شناسایی و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی (SWARA) وزن دهی شوند

لینک کمکی