دانلود رایگان تکنیک مدیریت منابع انسانی فراگیر THRM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تکنیک مدیریت منابع انسانی فراگیر THRM :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

طراحی تکنیک جدید (مدیریت منابع انسانی فراگیر THRM) بمنظور جلب توجه صاحب نظران مدیریت بویژه مدیریت منابع انسانی به اهمیت مدیریت منابع انسانی می باشد. زیرا مدیریت منابع انسانی در یک سازمان محدود به یک واحد سازمانی نمی باشد و وظیفه سازمانی تعداد محدودی از افراد سازمان نیست. بنابراین تمام اعضای سازمان همانگونه که برای تضمین کیفیت کالا و خدمات بصورت فراگیر تلاش دارند در مدیریت و تضمین کیفیت منابع انسانی نیز دخیل می باشند. در عرصه مدیریت, منابع انسانی با تمام مباحث مرتبط, مهمترین منابع سازمان می باشند و می توانند سر منشا موفقیت و یا شکست یک سازمان باشند. بنابراین با توجه به گستردگی دامنه و اهمیت مدیریت منابع انسانی در عملکرد سازمان, با استقرار و اجرای دانلود رایگان تکنیک مدیریت منابع انسانی فراگیر THRM می توان تمام مدیران, سرپرستان و کارکنان را به مهارتهای مدیریت منابع انسانی مجهز نمود. بدیهی است واحد مدیریت منابع انسانی بعنوان واحد راهبردی برای مدیریت منابع انسانی سازمان موجبات توانمندی سایر مدیران و سرپرستان را فراهم نموده و بر مدیریت منابع انسانی فراگیر در کل سازمان نظارت خواهد نمود. امید است این تکنیک با زحمات و توجه صاحب نظران گرامی مدیریت و بویژه مدیریت منابع انسانی, روز به روز توسعه یافته و شکوفایی منابع انسانی سازمانهای تولیدی و خدماتی را فراهم آورد

لینک کمکی