دانلود رایگان تعیین فرآیند توسعه شایستگی های محوری برای کسب و کارمطالعه موردی درشرکت ساخت تجهیزات سپاهان (گروه مپنا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تعیین فرآیند توسعه شایستگی های محوری برای کسب و کارمطالعه موردی درشرکت ساخت تجهیزات سپاهان (گروه مپنا) :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

بر اساس آخرین بررسی انجام شده در سال 2013 ابزار (شایستگی محوری) یکی از مجموعه ابزارهایی است که به ; بیشترین رضایت برای سازمان ها معرفی شده است. شایستگی محوری مجموعه ای از مهارت های ویژه است که یک شرکت یا سازمان را قادر می سازد محصولات یا خدماتی منحصر به فرد به مشتریان ارائه دهد. استفاده از ابزار شایستگی محوری به سازمانها اجازه می دهد تا با سرمایه گذاری بر نقاط قوت خود تمایزی قابل توجه نسبت به رقبا ایجاد کنند و یکپارچگی در استراتژی سراسر سازمان داشته باشند. منبع شایستگی های محوری در شرکت ها مشخصه ها و ویژگی های خاصی شرکت ها می باشد که به شرکتها اجازه میدهد نسبت به رقبا در موقعیت بهتری قرار بگیرند. شرکتها توسط ترکیب این مشخصه ها, شایستگی های محوری خود را سازماندهی میکنند. با توجه به اینکه فرآیند کسب عملکرد بهتر توسط شایستگیهای محوری هنوز شناخته نشده است اما در این تحقیق شایستگی های محوری شرکت را تعیین و سپس چگونگی فرآیند تأثر شایستگی های محوری شرکت بر عملکرد و خروجی های شرکت را به وسیله تکنولوژی PLS مشخص نمودیم. ما با تمرکز بر روی منابع و قابلیت های شرکت, به همراه فاکتورهای خارجی به عنوان منبع مزیت رقابتی, شایستگی های محوری را شناسایی نموده و از منابع و قابلیت های محسوسی و نامحسوسی مطابق با رویکرد منبع محور استفاده نموده ایم. در این تحقیق پنج شایستگی محوری در رابطه با بازاریابی محصولات مشخص گردید: مدیریت مشتری, مدیریت منابع انسانی 5 فنی, مدیریت تمرکز بر منابع, مدیریت ارتباطات با محیط (بازاریابی) و انعطاف پذیری. نتایج تحقیق وجود یک ارتباط علی بین شایستگی های محوری در جهت ایجاد خروجی های کسب و کار شرکت نشان میدهد. بر این اساسی تنها عامل تاثیر گذار بر عملکرد شرکت, دانش و انعطاف پذیری موجود در شرکت می باشد و عامل تأثیر گذار بر میزان انعطاف پذیری و دانش شرکت وجود منابع فنی و انسانی و ترکیب این منابع است و تمرکز بر مدیریت منابع امکان بهیود و تقویت قابلیت ترکیب درست منابع فنی و انسانی را به وجود آورده است. بر پایه نتایج حاصل, مزیت رقابتی در حداقل نمودن پیچیدگی کاغذ بازیهای موجود, افزایش ارتباط بین همه سطوح شرکت و نزدیکی بیشتر به بازار که باعث پاسخ های سریع به نیازهای مشتری می باشد واقع گردیده است

لینک کمکی