دانلود رایگان تعیین اهمیت عوامل موثر در ریسک هزینه پروژههای عمرانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تعیین اهمیت عوامل موثر در ریسک هزینه پروژههای عمرانی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

نقش مدیریت ریسک در موفقیت پروژه ها و خصوصاً پروژه های عمرانی امری انکار ناپذیر است. از آنجا که پروژه های عمرانی با حجم بالای سرمایه گذاری انجام می گیرند, ثبات در هزینه های پیش بینی شده, از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اندازه گیری اثرات ریسکهای تاثیر گذار بر هزینه پروژه, می توان از پرسشنامه و مصاحبه با افراد مجارب استفاده نمود. کار گروه مدیریت ریسک با برگزاری جلسات, این ریسک ها را شناسایی و پیامدهای آنها را از نظر هزینه بررسی و برنامه واکنش مناسب را در نظر می گیرد. هدف از انجام این تحقیق, شناسایی و رتبه بندی ریسک های موثر بر تغییر هزینه پیش بینی شده پروژه با استفاده از تصمیم گیری گروهی خبرگان است

لینک کمکی