دانلود رایگان تعارضات درپروژه های چندملیتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تعارضات درپروژه های چندملیتی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

از اواخر دهه 90, پیچیده تر شدن صنایع و تخصصی تر شدن کارها از یک سو و از سوی دیگر شکل گیری بسترهای ارتباطی مبتنی بر IT که برقراری ارتباط را میان چندین گروه مجزا از چندین کشور و نقطه دور و نزدیک در سراسر جهان فراهم ساخته است, پروژه های چندملیتی و با ابعاد گسترده را پدید آورده است که روز به روز تعدادشان در حال افزایش است. پروژه هایی در این سایز و دراین حد گستردگی, دیگر از چارچوبهای روتین تعریف شده برای پروژه های سنتی درون سازمان های کوچک پیروی نمی کند و در مطالعات مباحث مدیریت پروژه نیز باید ویژگی های خاصی اینگونه پروژه ها در نظر گرفت. در این نوشتار کوششی شده است تعارضات به عنوان یکی از چالش برانگیزترین موضوعات پیش روی مدیران پروژه هایی با این گستردگی مورد بررسی قرار گیرد و برای دسته بندی و شناخت بهتر عوامل ایجاد کننده تعارضی در پروژه های چند ملیتی, گروهی از مدیران پروژه در صنعت های (نیروگاهی و انتقال نیرو), (نفت و گاز) و (پتروشیمی) در خاورمیانه که تجربه کار و مدیریت در چنین پروژه هایی را داشته اند مورد بررسی قرار گرفتند که با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت پرسش نامه اینترنتی و انجام مصاحبه تکمیلی حضوری یا از راه دور, یافته های مطالعه جمع بندی شده است تا به دسته بندی و شناسایی بهتری از عوامل ایجاد کننده تعارضی در پروژه های چند ملیتی برسیم

لینک کمکی